PORADENSTVÍ A TERAPIE

OSOBNOSTNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ

 

Mgr. Michal Vybíral

terapeut, konzultant, lektor vzdělávání dospělých v oblastech osobnostního a sociálního rozvoje

 

 

Nabídka:

  • individuální nebo rodinná terapie: orientace v krizových situacích, podpora v rozhodování, osobní rozvoj, řešení vztahových problémů
  • individuální konzultační podpora pro muže (Více na www.ilom.cz)
  • supervize a koučování v organizacích – pro jednotlivce, managament nebo celé týmy

  • osobnostně rozvojové workshopy : mužské skupiny, řešení konfliktů, týmová spolupráce, rozvojové skupiny
  • zážitkové dílny „SPOLU“ pro rodiče s dětmi
  • podpůrná skupina : osobní růst - 1x týdně Plzeň

 

Objednávky (rozsah dle domluvy) a informace:

Mgr. Michal Vybíral

Bolzanova 3, 301 00 Plzeň

tel.: +420 / 723 283 857

e-mail: mvybiral@mvybiral.cz